Rodo
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dariusz Lewandowski Zakład Ogólnobudowlany Lewpol. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Stawowa 17, 87-700 Rudunki.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Lewandowski, z którym można się skontaktować e-mailowo: lewpoldl@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 604 576 959.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych, na podstawie. art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 pkt a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji zadania, usługi.  
Dowiedz się więcej
Bądzmy w kontakcie
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.).
System nieruchomości
Wykonanie